Středověký obchod

U Černé labutě

BREXIT, clo a DPH

Vážení zákazníci. Jak jistě většina z Vás ví, Velká Británie (Spojené království nebo též United Kingdom) již od 1. ledna 2021 není součástí Evropské unie a tedy se na ní přestaly vztahovat výhody pro volný pohyb zboží a naopak je považována za tzv. třetí zemi stejně jako například Čína a veškeré zboží pocházející z Velké Británie musí projít procesem celní deklarace a splnit další legislativní požadavky. Bohužel s tímto procesem souvisí i to, že se výrazně prodloužila doba dodání z cca 2 týdnů na cca 6 týdnů, kterou nejsme schopni nijak ovlivnit. Další velkou nepříjemností kromě čekací doby je i zvýšení ceny spojené s dodatečnými náklady při proclívání, vlastním clem a dále s DPH. I přes tyto nepříjemnosti se snažíme pro Vás stále výrobky společnosti Red Dragon Armoury do České republiky dovážet za pokud možno co nejlepší koncové ceny. Níže jsme pro Vás připravili příklad, jak celý celní proces probíhá a jakou cenu dostanete od nás a jakou cenu by jste zaplatili, kdyby jste si výrobky objednali sami. Dále zde uvádíme i sazby cla, pokud už je známe. Věříme, že i nadále zůstanete našimi zákazníky díky kvalitě výrobků Red Dragon Armoury.

Příklad

Vše začínáme z Vašeho pohledu, pokud by jste si výrobek objednali přímo ve Velké británii. Jako oblíbený produkt jsme zvolili sparingové rukavice Red Dragon Armoury.
Na prodejních stránkách výrobce je uvedena částka £54 Incl. Tax (včetně britské DPH) a £45 Excl. Tax (bez britské DPH). Vás v tomto případě zajímá částka bez britské DPH. Už si říkáte: "Výborně, budu to mít levnější!", ale nejásejte, zatím pouze začínáme. Při použití směnného kurzu platného v den nákupu 30,50 CZK za 1 GBP se dostáváme na cenu 1372,50 Kč.

Při dokončování procesu objednávky na prodejních stránkách výrobce projdete tzv. "checkout" procesem, ve kterém se Vám vypočítá a následně i připočítá k celkové částce dopravné (shipping costs), které jsou u velikosti balíku pro zvolené rukavice £35, ale u větších balíků například se syntetickými meči se může vyšplhat na £45. Při nižším dopravném a přepočtu směnným kurzem se dostáváme na cenu 1067,50 Kč. Asi si teď říkáte: "Tisícovku za dopravu, to je dost. Ale je to cizina, je to adekvátní a skousnu to."

V součtu jsme za rukavice s dopravou na £80, tj. v přepočtu 2440,- Kč. Nejlevnější podobné rukavice polské provenience stojí 170€ (cca 4500,- kč) bez poštovného. "To je pořád ještě super cena!"

Po zapacení nám to za dva dny odesílají z Velké Británie, sledujeme zásilku a zhruba po týdnu zásilka dorazí do České republiky. A ejhle, najednou se nic neděje, zásilka pořád leží v celním skladu. To začal proces celní deklarace. V lepším případě Vám po asi týdnu přijde poštou dopis se spoustou dokumentů, které musíte vyplnit a zaslat zpět (poštou nebo emailem) celnímu deklarantovi, který Vám byl "přidělen". Pokud už jste u deklarantů zavedeni, bude pravděpodobně tento proces o několik dní rychlejší, pokud jim nebudete muset posílat poštou originál plné moci pro zastupování v celním řízení. Nejčastěji bude Vaším celním deklarantem Česká pošta, konkrétně pak Pošta Praha 120.

Tak tedy, pokud souhlasíte s výše uvedeným deklarantem, vyplníte plnou moc, podepíšete. Dále vyplníte prohlášení k proclívanému zboží, že se jedná o zboží k soukromému použití (nikoliv ke komerčnímu např. k dalšímu prodeji nebo pokud jste spolek k výcviku; zkrátka jakmile máte IČO a chcete to do účetnictví, je to komerční účel. Tím se pak vše ještě komplikuje, ale to není předmětem našeho příkladu), jeho cenu, dopravné, popis zboží, atd. Přiložíte kopii potvrzené objednávky nebo faktury a potvrzení o zaplacení částky na těchto dokladech uvedené. Vše dáte do obálky a pošlete deklarantovi. Další týden se nic neděje a pak pokud vše půjde dobře, obdržíte od deklaranta vyrozumnění o "uvolnění zboží do volného oběhu" a společně s tím platební výměr nebo platební lístek. A co na něm vlastně najdete? Většinou to budou tyto položky - služba deklaranta JD/JSD. V případě České pošty je to buď 200,- Kč u menších zásilek nebo 700,- Kč u větších zásilek s více položkami. A pokud deklarace bude trvat delší dobu (více než 14 dní), budou Vám ještě účtovat dalších 60,- Kč za uskladnění v celním skladu.

Další položkou bude tzv. celní dluh. Jak k této částce deklarant došel? Z Vámi zaslaných dokladů vyjde z ceny v původní měně a tu přepočte aktuálním směnným kurzem platným pro celní deklaraci. Jako základ sečte cenu za rukavice, k té připočte cenu za dopravu a k tomu všemu připočte ještě poplatek za své služby. Pro jednoduchost ponecháme směnný kurz 30,50 CZK za 1 GBP. Základ pro výpočet cla je tedy tento: (£45 + £65) x 30,50 + 200,- = 2640,- Kč. Z popisu zboží, které jste deklarantovi poskytli, deklarant zařadí rukavice dle celní nomenklatury a vyjde mu celní sazba. Pro rukavice je celní sazba 9% z vyměřovacího základu. V našm případě to činí 238,- Kč (vždy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

"Tak, to pořád ještě není tak hrozné." A teď se podíváme na poslední položku. Tou je DPH, konkrétně české DPH. Od 1. ledna 2021 padli veškeré výjimky pro zboží nízké hodnoty a DPH se musí odvézt pro každý importovaný produkt. Tuto částku Vám opět vypočte celní deklarant. Jak k této částce dojde? Opět vypočte základ pro stanovení DPH a to je součet všech předchozích položek, tedy cena za rukavice, dopravu, poplatky deklarantovi a clo. Takže základ je nyní tento: (£45 + £65) x 30,50 + 200,- + 238,- = 2878,- Kč. České DPH na tento druh zboží je v sazbě 21%, tedy 605,- Kč (opět zaokrouhleno).

Suma sumárum jsme celkem na 3483,- Kč.

"Tak to je teda mazec!"

A navíc je potře si uvědomit ještě jednu věc kromě koncové ceny, a to jsou záruční podmínky. Protože jsem si koupil výrobek přímo ve Velké Británii, jsem dovozcem do ČR přímo já a případné poškození si budu muset řešit přímo ve Velké Británii dle pravidel pro reklamace platných ve Velké Británii.

Všechna tato břemena spojená s proclíváním bereme na naše bedra a tyto rukavice Vám nabízíme za koncovou cenu 2275,- Kč.
S námi ušetříte 1208,- Kč a spoustu svého času.

Celní sazby

A závěrem jsme se rozhodli, že Vám ukážeme tabulku celních sazem za jednotlivé HEMA produkty.

Výrobek celní sazba
Rukavice (sparingové i kožené) 9%
Šermířské masky a ochranné překrývky 2,7 %
Syntetické cvičné meče a jejich součásti 2,7 %
Ocelové meče pro scénická vystoupení 1,7%

Ostatní produkty zatím zařazené nemáme, ale postupem času je sem přidáme všechny.

Pevně věříme, že když si tyto řádky přečtete, zůstanete našimi věrnými zákazníky. Předem Vám za to děkujeme.

Středověký obchod U Černé labutě.